ویلا زیباکنار

ویلا زیباکنار - خرید یک ویلای ساحلی با متراژ زمین 350 متر و زیربنای 110 متری واقع در جاده ساحلی زیباکنار این ویلا دارای 2 اتاق خواب مستر میباشد
خرید ویلا ساحلی 110 متری در جاده زیباکنار

خرید یک ویلای ساحلی با متراژ زمین 350 متر و زیربنای 110 متری واقع در جاده ساحلی زیباکنار این ویلا دارای 2 اتاق خواب مستر میباشد
قیمت: توافقی
متراژ : 110 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - فروش یک ویلای استخردار با متراژ زمین ۴۰۰ متری و زیربنای ۲۲۰ متری در منطقه ویژه و توریستی آزاد انزلی این ویلا دارای ۳ اتاق خواب می باشد
ویلا استخردار نزدیک ساحل منطقه آزاد انزلی

فروش یک ویلای استخردار با متراژ زمین ۴۰۰ متری و زیربنای ۲۲۰ متری در منطقه ویژه و توریستی آزاد انزلی این ویلا دارای ۳ اتاق خواب می باشد
قیمت: توافقی
متراژ : 220 متر
اتاق : 3

ویلا زیباکنار - خرید یک باب ویلای ساحلی با متراژ زمین 220متر و با زیربنای 220 متر می باشد این ویلا در منطقه ویژه گردشگری زیباکنار می باشد این ویلا دارای 2 اتاق خواب می باشد ودوبلکس می باشد
خرید ویلا ساحلی 220 متری دوبلکس در زیباکنار

خرید یک باب ویلای ساحلی با متراژ زمین 220متر و با زیربنای 220 متر می باشد این ویلا در منطقه ویژه گردشگری زیباکنار می باشد این ویلا دارای 2 اتاق خواب می باشد ودوبلکس می باشد
قیمت: توافقی
متراژ : 220 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - فروش یک ویلای زیبای کلا 970 متری و زیربنای 140 متر واقع در ساحل زیبای زیباکنار این ویلا دارای 2 اتاق خواب می باشد
فروش یک ویلای زیبا 140 متری در زیباکنار

فروش یک ویلای زیبای کلا 970 متری و زیربنای 140 متر واقع در ساحل زیبای زیباکنار این ویلا دارای 2 اتاق خواب می باشد
قیمت: توافقی
متراژ : 140 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید زمین 800 متری مسکونی در زیباکنار به همراه یک خانه کلنگی این زمین نسق دار میباشد و امتیازات آن کامل است
خرید زمین مسکونی 800 متری زیباکنار

خرید زمین 800 متری مسکونی در زیباکنار به همراه یک خانه کلنگی این زمین نسق دار میباشد و امتیازات آن کامل است
قیمت: توافقی
متراژ : 800 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - فروش زمین مسکونی با متراژ 392 متری در جاده زیباکنار کاربری این زمین مسکونی است و مدارک آن تکمیل است
فروش زمین مسکونی 392 متری جاده زیباکنار

فروش زمین مسکونی با متراژ 392 متری در جاده زیباکنار کاربری این زمین مسکونی است و مدارک آن تکمیل است
قیمت: توافقی
متراژ : 392 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - خرید زمین مسکونی 430 متری در ساحل زیباکنار این زمین کاربری مسکونی دارد و فاصله تا ساحل 2 دقیقه است
خرید زمین مسکونی 430 متری در ساحل زیباکنار

خرید زمین مسکونی 430 متری در ساحل زیباکنار این زمین کاربری مسکونی دارد و فاصله تا ساحل 2 دقیقه است
قیمت: توافقی
متراژ : 430 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار -  خرید ویلا ساحلی کلا 279 متر و با زیربنای 90 متری در ساحل زیبا و توریستی زیباکنار این ویلا دارای 2 اتاق خواب می باشد و سند تک برگ دارد
خرید ویلا ساحلی در زیباکنار

خرید ویلا ساحلی کلا 279 متر و با زیربنای 90 متری در ساحل زیبا و توریستی زیباکنار این ویلا دارای 2 اتاق خواب می باشد و سند تک برگ دارد
قیمت: توافقی
متراژ : 90 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید یک ویلا ساحلی 95 متری با متراژ زمین 212 متر در منطقه گردشگری و توریستی زیباکنار این ویلا دارای 2 اتاق خواب می باشد
خرید یک ویلا ساحلی 95 متری در زیباکنار

خرید یک ویلا ساحلی 95 متری با متراژ زمین 212 متر در منطقه گردشگری و توریستی زیباکنار این ویلا دارای 2 اتاق خواب می باشد
قیمت: توافقی
متراژ : 95 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - ویلا 81 متری با متراژ زمین 270 متر در زیباکنار این ویلا دارای 2 اتاق خواب می باشد که یکی از خواب های آن مستر می باشد
ویلا 81 متری در زیباکنار

ویلا 81 متری با متراژ زمین 270 متر در زیباکنار این ویلا دارای 2 اتاق خواب می باشد که یکی از خواب های آن مستر می باشد
قیمت: توافقی
متراژ : 81 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید یک ویلای هوشمند 205 متری با متراژ زمین 370 متر واقع در جاده توریستی زیباکنار این ویلا درای 3 اتاق خواب می باشد
خرید ویلا 205 متری هوشمند در جاده زیباکنار

خرید یک ویلای هوشمند 205 متری با متراژ زمین 370 متر واقع در جاده توریستی زیباکنار این ویلا درای 3 اتاق خواب می باشد
قیمت: توافقی
متراژ : 205 متر
اتاق : 3

ویلا زیباکنار - فروش ویلا لوکس شهرکی 290 متر زمین و زیربنای 210 متری در منطقه ویژه توریستی آزاد انزلی در جاده زیباکنار این ویلا دارای 2 اتاق خواب می باشد
ویلا لوکس شهرکی 210 متری جاده زیباکنار

فروش ویلا لوکس شهرکی 290 متر زمین و زیربنای 210 متری در منطقه ویژه توریستی آزاد انزلی در جاده زیباکنار این ویلا دارای 2 اتاق خواب می باشد
قیمت: توافقی
متراژ : 210 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید ویلا 270 متری 2 طبقه روی پیلوت در منطقه ساحلی و توریستی زیباکنار دارای مدارک کامل و امتیازات کامل و 2 اتاق خواب می باشد
خرید ویلا 270 متری در ساحل زیباکنار

خرید ویلا 270 متری 2 طبقه روی پیلوت در منطقه ساحلی و توریستی زیباکنار دارای مدارک کامل و امتیازات کامل و 2 اتاق خواب می باشد
قیمت: توافقی
متراژ : 270 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - فروش زمین مسکونی 700 متری در منطقه توریستی آزاد انزلی کاربری این زمین مسکونی می باشد و سند دار می باشد
فروش زمین مسکونی 700 متری در منطقه آزاد انزلی

فروش زمین مسکونی 700 متری در منطقه توریستی آزاد انزلی کاربری این زمین مسکونی می باشد و سند دار می باشد
قیمت: توافقی
متراژ : 700 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - خرید یک زمین ساحلی به متراژ 1100 متری در منطقه توریستی و گردشگری آزاد انزلی مدارک آن تکمیل می باشد
خرید زمین ساحلی 1100 متری جاده زیباکنار

خرید یک زمین ساحلی به متراژ 1100 متری در منطقه توریستی و گردشگری آزاد انزلی مدارک آن تکمیل می باشد
قیمت: توافقی
متراژ : 1100 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - فروش یک ویلای کلا 300 متر زمین و دارای زیربنای 100 متر واقع در ساحل دریای زیباکنار دارای دو اتاق خواب دارای پروانه ساخت
فروش ویلا 100 متری در زیباکنار

فروش یک ویلای کلا 300 متر زمین و دارای زیربنای 100 متر واقع در ساحل دریای زیباکنار دارای دو اتاق خواب دارای پروانه ساخت
قیمت: توافقی
متراژ : 100 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - ویلایی شیک 80 متری با متراژ زمین 200 متری واقع در جاده ساحلی زیباکنار با امتیازات کامل دارای 2 اتاق خواب
ویلا شیک 80 متری در جاده ساحلی زیباکنار

ویلایی شیک 80 متری با متراژ زمین 200 متری واقع در جاده ساحلی زیباکنار با امتیازات کامل دارای 2 اتاق خواب
قیمت: توافقی
متراژ : 80 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید یک ویلای 110 متری با متراژ زمین 200 متر در منطقه گردشگری زیباکنار این ویلا دارای 2 اتاق خواب می باشد
خرید ویلا 110 متری در منطقه گردشگری زیباکنار

خرید یک ویلای 110 متری با متراژ زمین 200 متر در منطقه گردشگری زیباکنار این ویلا دارای 2 اتاق خواب می باشد
قیمت: توافقی
متراژ : 110 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - یک ویلای نوساز 117 متری با متراژ زمین 200 متر واقع در منطقه گردشگری زیباکنار این ملک دارای 2 اتاق خواب می باشد
ویلا نوساز 117 متری در زیباکنار

یک ویلای نوساز 117 متری با متراژ زمین 200 متر واقع در منطقه گردشگری زیباکنار این ملک دارای 2 اتاق خواب می باشد
قیمت: توافقی
متراژ : 117 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید یک ویلا ساحلی با متراژ زمین 255 متر و زیربنای 155 متردر جاده ساحلی زیباکنار این ویلا سند دار است و دارای 2 اتاق خواب می باشد
خرید ویلا ساحلی 155 متری جاده زیباکنار

خرید یک ویلا ساحلی با متراژ زمین 255 متر و زیربنای 155 متردر جاده ساحلی زیباکنار این ویلا سند دار است و دارای 2 اتاق خواب می باشد
قیمت: توافقی
متراژ : 155 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - فروش زمین ساحلی به متراژ 20000 متر در بهترین منطقه توریستی و گردشگری زیباکنار 1000 متر مسکونی به همراه یک خانه کلنگی و امتیازات کامل
فروش زمین مسکونی در جاده زیباکنار

فروش زمین ساحلی به متراژ 20000 متر در بهترین منطقه توریستی و گردشگری زیباکنار 1000 متر مسکونی به همراه یک خانه کلنگی و امتیازات کامل
قیمت: توافقی
متراژ : 20000 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - خرید یک ویلای ساحل کلا 300 متر زمین و با زیربنای 160 متر می باشد این ویلا دارای 2 اتاق خواب می باشد این ویلا در منطقه ویژه گردشگری زیباکنار می باشد
خرید ویلا ساحلی 160 متری در زیباکنار

خرید یک ویلای ساحل کلا 300 متر زمین و با زیربنای 160 متر می باشد این ویلا دارای 2 اتاق خواب می باشد این ویلا در منطقه ویژه گردشگری زیباکنار می باشد
قیمت: توافقی
متراژ : 160 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - یک ویلا لوکس و زیبا با متراژ زمین 320 متر و زیربنای 214 متری نوساز همراه با استخر در زیباکنار دارای سه اتاق خواب
ویلا لوکس و زیبا 214 متری در زیباکنار

یک ویلا لوکس و زیبا با متراژ زمین 320 متر و زیربنای 214 متری نوساز همراه با استخر در زیباکنار دارای سه اتاق خواب
قیمت: توافقی
متراژ : 214 متر
اتاق : 3

ویلا زیباکنار - خرید یک ویلای 80 متری با متراژ زمین 250 متر واقع در زیباکنار دارای 2 اتاق خواب و امکانات کامل
خرید ویلا 80 متری در زیباکنار

خرید یک ویلای 80 متری با متراژ زمین 250 متر واقع در زیباکنار دارای 2 اتاق خواب و امکانات کامل
قیمت: توافقی
متراژ : 80 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - ویلا شیک و بزرگ با 3000 متر زمین و زیربنای 350 متری واقع در منطقه آزاد انزلی دارای مبلمان نزدیک ساحل زیباکنار 4 خوابه
ویلا شیک و بزرگ 350 متری در منطقه آزاد انزلی

ویلا شیک و بزرگ با 3000 متر زمین و زیربنای 350 متری واقع در منطقه آزاد انزلی دارای مبلمان نزدیک ساحل زیباکنار 4 خوابه
قیمت: توافقی
متراژ : 350 متر
اتاق : 4

ویلا زیباکنار - ویلا هوشمند 365 متر زمین و با زیربنای 231 متری واقع در دهکده هوشمند ورینا دلتامسکن زیباکنار با امکانات رفاهی و دارای سه اتاق خواب
ویلا هوشمند 231 متری دلتا مسکن زیباکنار

ویلا هوشمند 365 متر زمین و با زیربنای 231 متری واقع در دهکده هوشمند ورینا دلتامسکن زیباکنار با امکانات رفاهی و دارای سه اتاق خواب
قیمت: توافقی
متراژ : 231 متر
اتاق : 3

ویلا زیباکنار - فروش یک ویلای 252 متری در دهکده ورینا دلتامسکن زیباکنار کاملا هوشمند با امکانات رفاهی و سه خوابه
ویلا هوشمند 252 متری در دهکده ورینا دلتامسکن زیباکنار

فروش یک ویلای 252 متری در دهکده ورینا دلتامسکن زیباکنار کاملا هوشمند با امکانات رفاهی و سه خوابه
قیمت: توافقی
متراژ : 252 متر
اتاق : 3

ویلا زیباکنار - فروش یک ویلای هوشمند 208 متری در منطقه آزاد انزلی در دهکده هوشمند ورینا دلتا مسکن زیباکنار با امکانات رفاهی کامل سه خوابه
ویلا 208 متری هوشمند دلتا مسکن زیباکنار

فروش یک ویلای هوشمند 208 متری در منطقه آزاد انزلی در دهکده هوشمند ورینا دلتا مسکن زیباکنار با امکانات رفاهی کامل سه خوابه
قیمت: توافقی
متراژ : 208 متر
اتاق : 3

ویلا زیباکنار - فروش یک باب ویلای هوشمند 317 متری زمین و زیربنای 250 متری در منطقه آزاد انزلی در دهکده هوشمند ورینا دلتا مسکن زیباکنار با امکانات ویژه و سه خوابه
ویلا هوشمند 250 متری دهکده ورینا دلتامسکن زیباکنار

فروش یک باب ویلای هوشمند 317 متری زمین و زیربنای 250 متری در منطقه آزاد انزلی در دهکده هوشمند ورینا دلتا مسکن زیباکنار با امکانات ویژه و سه خوابه
قیمت: توافقی
متراژ : 250 متر
اتاق : 3

ویلا زیباکنار - فروش یک ویلای شیک و هوشمند و ویژه 331 متر زمین و زیر بنای 226 متری در منطقه آزاد انزلی در زیباکنار در دهکده هوشمند ورینا دلتا مسکن زیباکنار دارای امکانات ویژه و سه اتاق خواب
ویلا لوکس 226 متری در دهکده هوشمند ورینا دلتا مسکن

فروش یک ویلای شیک و هوشمند و ویژه 331 متر زمین و زیر بنای 226 متری در منطقه آزاد انزلی در زیباکنار در دهکده هوشمند ورینا دلتا مسکن زیباکنار دارای امکانات ویژه و سه اتاق خواب
قیمت: توافقی
متراژ : 226 متر
اتاق : 3

ویلا زیباکنار - اگر به دنبال یک ویلای شیک و هوشمند و بزرگ با امکانات ویژه می باشید ما ویلای هوشمند دهکده ورینا را به شما پیشنهاد می کنیم زیربنای 230 متری و دارای سه اتاق خواب
خرید ویلا 230 متری در دهکده هوشمند ورینا دلتا مسکن

اگر به دنبال یک ویلای شیک و هوشمند و بزرگ با امکانات ویژه می باشید ما ویلای هوشمند دهکده ورینا را به شما پیشنهاد می کنیم زیربنای 230 متری و دارای سه اتاق خواب
قیمت: توافقی
متراژ : 230 متر
اتاق : 3

ویلا زیباکنار - یک باب ویلای نوساز در منطقه زیباکنار به فروش می رسدمتراژاین ویلا420 متر می باشد زیر بنا 97 متر دارای دو اتاق خواب
ویلای نوساز 97 متری در زیباکنار

یک باب ویلای نوساز در منطقه زیباکنار به فروش می رسدمتراژاین ویلا420 متر می باشد زیر بنا 97 متر دارای دو اتاق خواب
قیمت: توافقی
متراژ : 420 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - اگر به دنبال یک ویلای شیک و نسبتا بزرگ برای گذراندن اوقات فراغت خود هستید این ویلا حیاط دار کلا 300متر می باشد زیر بنای مفید 110 مترواقع در منطقه گردشگری زیباکنار است
فروش ویلای 300متری در زیبا کنار

اگر به دنبال یک ویلای شیک و نسبتا بزرگ برای گذراندن اوقات فراغت خود هستید این ویلا حیاط دار کلا 300متر می باشد زیر بنای مفید 110 مترواقع در منطقه گردشگری زیباکنار است
قیمت: توافقی
متراژ : 300 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - فروش ویلای حیاط دار در زیباکنار این ویلا بسیار شیک و دلباز بوده به متراژ430 متر وبا زیر بنای مفید 110 متردارای دو اتاق خواب
ویلای سند دار 430 متری

فروش ویلای حیاط دار در زیباکنار این ویلا بسیار شیک و دلباز بوده به متراژ430 متر وبا زیر بنای مفید 110 متردارای دو اتاق خواب
قیمت: توافقی
متراژ : 430 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - فروش یک ویلای 170 متری با زیر بنای مفید 90 متر این ویلا نوساز بوده وکاملا به روز می باشد دارای تمامی امکانات
ویلای سند دار 170 متری در زیباکنار

فروش یک ویلای 170 متری با زیر بنای مفید 90 متر این ویلا نوساز بوده وکاملا به روز می باشد دارای تمامی امکانات
قیمت: توافقی
متراژ : 170 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - فروش ویلایی 205 متری با زیر بنای مفید 105متر دارای دو اتاق خواب ،دارای سند تک برگ واقع در منطقه زیبا و توریستی زیبا کنار
فروش ویلای 105 متری سند دار

فروش ویلایی 205 متری با زیر بنای مفید 105متر دارای دو اتاق خواب ،دارای سند تک برگ واقع در منطقه زیبا و توریستی زیبا کنار
قیمت: توافقی
متراژ : 205 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - فروش ویلایی با متراژ256متر وزیر بنای مفید 110متردر منطقه ی گردشگری زیبا کنار دارای دو اتاق خواب و پروانه ساخت دارد.
ویلای سند دار 256 متری در زیباکنار

فروش ویلایی با متراژ256متر وزیر بنای مفید 110متردر منطقه ی گردشگری زیبا کنار دارای دو اتاق خواب و پروانه ساخت دارد.
قیمت: توافقی
متراژ : 256 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - فروش یک ویلای زیبا و نسبتا بزرگ 480 متری با زیر بنای مفید145 متر ،حیاط دار ،دارای سند معتبر و دارای سه اتاق خواب ،دارای پروانه ساخت و پایان کارواقع در منطقه گردشگری زیباکنار
فروش ویلای سه خوابه سند دار در زیباکنار

فروش یک ویلای زیبا و نسبتا بزرگ 480 متری با زیر بنای مفید145 متر ،حیاط دار ،دارای سند معتبر و دارای سه اتاق خواب ،دارای پروانه ساخت و پایان کارواقع در منطقه گردشگری زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 480 متر
اتاق : 3

ویلا زیباکنار - فروش ویلایی با متراژ 180متر و زیر بنای مفید 80متر در منطقه گردشگری زیباکنار این ویلا صفر و کلید نخورده می باشد.فول امکانات دارای پکیج ودارای دو اتاق خواب می باشد
ویلای نوساز 180 متری در زیباکنار

فروش ویلایی با متراژ 180متر و زیر بنای مفید 80متر در منطقه گردشگری زیباکنار این ویلا صفر و کلید نخورده می باشد.فول امکانات دارای پکیج ودارای دو اتاق خواب می باشد
قیمت: توافقی
متراژ : 180 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - فروش ویلای نوساز دارای سند وپروانه ساخت این ویلا به متراژ301 متر و زیر بنای 125 متر است دارای دو اتاق خواب می باشد و با امکانات کاملا به روز تحویل خریدار میشود
ویلای سند دار 301 متری در زیباکنار

فروش ویلای نوساز دارای سند وپروانه ساخت این ویلا به متراژ301 متر و زیر بنای 125 متر است دارای دو اتاق خواب می باشد و با امکانات کاملا به روز تحویل خریدار میشود
قیمت: توافقی
متراژ : 301 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - فروش ویلای نوساز در منطقه توریستی زیباکنارویلاییی نسبتا بزرگ به متراژ 400متر و زیر بنای مفید 105 متر این ویلای دارای دو اتاق خواب می باشد
فروش ویلای نوساز 400 متری در زیباکنار

فروش ویلای نوساز در منطقه توریستی زیباکنارویلاییی نسبتا بزرگ به متراژ 400متر و زیر بنای مفید 105 متر این ویلای دارای دو اتاق خواب می باشد
قیمت: توافقی
متراژ : 400 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - پیش فروش ویلا شهرکی با فاصله ۷ دقیقه ای با دریا متراژ زمین ها از ۱۶۰ متر الی ۳۰۰ متر متراژ بنا ها از ۶۰ متر الی ۹۰ متری
پیش فروش ویلا شهرکی از 160متر الی 300متر

پیش فروش ویلا شهرکی با فاصله ۷ دقیقه ای با دریا متراژ زمین ها از ۱۶۰ متر الی ۳۰۰ متر متراژ بنا ها از ۶۰ متر الی ۹۰ متری
قیمت: توافقی
متراژ : 160 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - فرش خانه کلنگی به همراه زمین دارای 1000 متر زمین دارای نسق معتبرمسکونی به فروش میرسد واقع در منطقه حاجی بکنده
خانه کلنگی به همراه زمین 1000 متر

فرش خانه کلنگی به همراه زمین دارای 1000 متر زمین دارای نسق معتبرمسکونی به فروش میرسد واقع در منطقه حاجی بکنده
قیمت: توافقی
متراژ : 1000 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - فروش ویلای سه خوابه به متراژ 300 متر در خشک اسطلخ ،دارای نسق وپروانه معتبر با کلیه امکانات به فروش می رسد.
فروش ویلای سه خوابه در خشک اسطلخ

فروش ویلای سه خوابه به متراژ 300 متر در خشک اسطلخ ،دارای نسق وپروانه معتبر با کلیه امکانات به فروش می رسد.
قیمت: توافقی
متراژ : 300 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - ویلایی فروشی واقع در جاده زیباکنار75 متری، دارای دو خواب ،پروانه و نسق معتبر موقعیت به سمت لشت نشا.
ویلایی فروشی واقع در جاده زیباکنار75 متری

ویلایی فروشی واقع در جاده زیباکنار75 متری، دارای دو خواب ،پروانه و نسق معتبر موقعیت به سمت لشت نشا.
قیمت: توافقی
متراژ : 280 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - ویلایی بامتراژ 210 متر واقع در خشک اسطلخ به فروش میرسد.دارای دو خواب ،واقع در شهرک ،دارای پروانه و امتیازگاز و برق
ویلا 210 متری شهرکی در زیباکنار

ویلایی بامتراژ 210 متر واقع در خشک اسطلخ به فروش میرسد.دارای دو خواب ،واقع در شهرک ،دارای پروانه و امتیازگاز و برق
قیمت: توافقی
متراژ : 210 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - ویلای چوبی جدید واقع در زیباکنار به متراژ200متر و زیر بنای مفید 80 متر تک خوابه دارای نسق معتبر بسیار شیک ومتفاوت  
ویلای چوبی جدید واقع در زیباکنار

ویلای چوبی جدید واقع در زیباکنار به متراژ200متر و زیر بنای مفید 80 متر تک خوابه دارای نسق معتبر بسیار شیک ومتفاوت  
قیمت: توافقی
متراژ : 200 متر
اتاق : 1

ویلا زیباکنار - ویلا واقع در شش گوراب به متراژ 250 متر ،دارای امکانات به روز ، دارای دو خواب، پروانه و نسق معتبر دارد.
ویلا واقع در شش گوراب به متراژ 250 متر

ویلا واقع در شش گوراب به متراژ 250 متر ،دارای امکانات به روز ، دارای دو خواب، پروانه و نسق معتبر دارد.
قیمت: توافقی
متراژ : 250 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - ویلای 350 متری با زیر بنای 140 متر مفید دارای نسق معتبرواقع درجیرکویه دارای آب برق گاز دارای پروانه ساخت.
ویلای 350 متری با نسق معتبرواقع درجیرکویه

ویلای 350 متری با زیر بنای 140 متر مفید دارای نسق معتبرواقع درجیرکویه دارای آب برق گاز دارای پروانه ساخت.
قیمت: توافقی
متراژ : 350 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - فروش ویلا در امین آباد خشکبیجارمتراژ زمین ۳۵۰ متر
بنا ۹۵ متر دارای دو خواب پروانه و پایان کار دارد دارای نسق
فروش ویلا در امین آباد خشکبیجار

فروش ویلا در امین آباد خشکبیجارمتراژ زمین ۳۵۰ متر بنا ۹۵ متر دارای دو خواب پروانه و پایان کار دارد دارای نسق
قیمت: توافقی
متراژ : 350 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - ویلایی به متراژ۲۵۰ متر زمین و۹۰ متر بنا،دارای دو خواب و دارای پروانه ساخت  ،دارای امتیازات اب و برق و گاز.
ویلا به متراژ 250 متر در خشکبیجار

ویلایی به متراژ۲۵۰ متر زمین و۹۰ متر بنا،دارای دو خواب و دارای پروانه ساخت  ،دارای امتیازات اب و برق و گاز.
قیمت: توافقی
متراژ : 250 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - پبش فروش ویلا در خشکبیجار330 متر زمین ،95 متر زیر بنای مفید دارای پروانه و نسق معتبرو امتیاز آب ،برق وگاز
پبش فروش ویلا در خشکبیجار

پبش فروش ویلا در خشکبیجار330 متر زمین ،95 متر زیر بنای مفید دارای پروانه و نسق معتبرو امتیاز آب ،برق وگاز
قیمت: توافقی
متراژ : 330 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - فروش خانه کلنگی 180 متری در خشکبیجار دارای کاربری مسکونی، دارای امتیازات آب ، برق ،گاز .کاربری مسکونی
فروش خانه کلنگی 180 متری در خشکبیجار

فروش خانه کلنگی 180 متری در خشکبیجار دارای کاربری مسکونی، دارای امتیازات آب ، برق ،گاز .کاربری مسکونی
قیمت: توافقی
متراژ : 180 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خونه روستایی کلنگی به همراه ۱۰۰۰ متر زمین در محیطی بکر وزیبا موقعیت مناسب برای ویلاسازی واقع در زیباکنار
خانه روستایی کلنگی

خونه روستایی کلنگی به همراه ۱۰۰۰ متر زمین در محیطی بکر وزیبا موقعیت مناسب برای ویلاسازی واقع در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 1000 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - فروش خانه روستایی به همراه زمین 400متر زیر بنای خانه 90 متر دارای پروانه ساهت و امتیازات آب ،برق ،گاز
فروش خانه روستایی به همراه زمین

فروش خانه روستایی به همراه زمین 400متر زیر بنای خانه 90 متر دارای پروانه ساهت و امتیازات آب ،برق ،گاز
قیمت: توافقی
متراژ : 400 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خانه روستایی 1500 متری در زیبا کنار با فاصله کوتاه سه دقیقه ای تا دریا ،دارای ویو عالی و دلباز متراژمفید بنا 120 متر
خانه روستایی 1500 متری در زیبا کنار

خانه روستایی 1500 متری در زیبا کنار با فاصله کوتاه سه دقیقه ای تا دریا ،دارای ویو عالی و دلباز متراژمفید بنا 120 متر
قیمت: توافقی
متراژ : 1500 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - ویلا با زیر بنای 100 متر برای پیش فروش موجود می باشد.۳۰۱ متر زمین،۱۰۰ مترزیر بنا،دارای دو خواب ،دارای سندو پروانه ساخت
پیش فروش ویلا 301متری در زیباکنار

ویلا با زیر بنای 100 متر برای پیش فروش موجود می باشد.۳۰۱ متر زمین،۱۰۰ مترزیر بنا،دارای دو خواب ،دارای سندو پروانه ساخت
قیمت: توافقی
متراژ : 301 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - فروش ویلادر محدوده زیباکنار۲۴۰ متر زمین ۱۰۵ مترزیر بنا مفید ویلا دارای یک خواب سند تحت اقدام دارای امتیاز گاز و برق
فروش ویلا تک خوابه در زیبا کنار

فروش ویلادر محدوده زیباکنار۲۴۰ متر زمین ۱۰۵ مترزیر بنا مفید ویلا دارای یک خواب سند تحت اقدام دارای امتیاز گاز و برق
قیمت: توافقی
متراژ : 240 متر
اتاق : 1

ویلا زیباکنار - خانه ویلایی  در جاده زیباکناربا ۲۸۰ متر زمین بنا ۱۲۰ متر مفید و دارای سه خواب به همراه سند  دارای گاز و برق به فروش میرسد.
خانه ویلایی 120 متری در زیباکنار

خانه ویلایی  در جاده زیباکناربا ۲۸۰ متر زمین بنا ۱۲۰ متر مفید و دارای سه خواب به همراه سند  دارای گاز و برق به فروش میرسد.
قیمت: -6 تومان
متراژ : 280 متر
اتاق : 3

ویلا زیباکنار - ویلا دوبلکس با 300متر زمین، زیر بنا مفید ویلا 124 متر در منطقه زیباکنار موجود است .دارای دو خواب ،امتیازات گاز و برق میباشد.
ویلا 124 متری دوبلکس در زیباکنار

ویلا دوبلکس با 300متر زمین، زیر بنا مفید ویلا 124 متر در منطقه زیباکنار موجود است .دارای دو خواب ،امتیازات گاز و برق میباشد.
قیمت: توافقی
متراژ : 300 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - فروش خانه روستایی 1200 متری ملک دارای نسق معتبر می باشد واقع در زیباکنار با فاصله حدودا 7دقیقه ای تا دریا
فروش خانه روستایی نسقی

فروش خانه روستایی 1200 متری ملک دارای نسق معتبر می باشد واقع در زیباکنار با فاصله حدودا 7دقیقه ای تا دریا
قیمت: توافقی
متراژ : 1200 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - پیش فروش ویلا دردهکده مانیار واقع در زیباکنار 4 واحد 99 متری دو واحد 110 متری با امکانات کامل و به روز تحویل داده میشود.
پیش فروش ویلا 99متری

پیش فروش ویلا دردهکده مانیار واقع در زیباکنار 4 واحد 99 متری دو واحد 110 متری با امکانات کامل و به روز تحویل داده میشود.
قیمت: توافقی
متراژ : 99 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - پیش فروش ویلای 90 متری واقع در زیبا کنار، دو خوابه ،نزدیک ساحل ،متراژزمین 300 متر ،فاصله تا دریا 8 کیلومتر.
پیش فروش ویلای 90 متری

پیش فروش ویلای 90 متری واقع در زیبا کنار، دو خوابه ،نزدیک ساحل ،متراژزمین 300 متر ،فاصله تا دریا 8 کیلومتر.
قیمت: توافقی
متراژ : 300 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خانه روستایی حیاط دار با طبیعت بکر - 500 متری با نسق معتبر در زیبا کنار-فاصله کوتاه 8 کیلومتری تا دریا.
خانه روستایی 500 متری با نسق معتبر در زیبا کنار

خانه روستایی حیاط دار با طبیعت بکر - 500 متری با نسق معتبر در زیبا کنار-فاصله کوتاه 8 کیلومتری تا دریا.
قیمت: توافقی
متراژ : 500 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - فروش خانه ای روستایی به همراه زمین 500 متری، دارای نسق معتبر می باشد،با فاصله ای 10 دقیقه ای تا ساحل
خانه روستایی با زمین 500متری در زیبا کنار

فروش خانه ای روستایی به همراه زمین 500 متری، دارای نسق معتبر می باشد،با فاصله ای 10 دقیقه ای تا ساحل
قیمت: توافقی
متراژ : 500 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - زمینی 1000متری درزیبا کنار مناسب برای ویلا سازی موجود میباشد دارای امتیازات گاز و برق و آب شهر می باشد.
زمین 1000متری در زیبا کنار

زمینی 1000متری درزیبا کنار مناسب برای ویلا سازی موجود میباشد دارای امتیازات گاز و برق و آب شهر می باشد.
قیمت: توافقی
متراژ : 1000 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - زمین به متراژ 4000 متر در زیباکنار -فاصله کوتاه هفت دقیقه ای تا ساحل موقعیتی عالی برای ویلاسازی در زیباکنار
زمین در محدوده زیبا کنار

زمین به متراژ 4000 متر در زیباکنار -فاصله کوتاه هفت دقیقه ای تا ساحل موقعیتی عالی برای ویلاسازی در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 4000 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - ویلا 340متری در زیبا کنار -دارای نسق معتبر- دارای دو خواب و امتیازات کامل دارای پروانه ومدارک کامل .
ویلا 340 متری واقع در زیباکنار

ویلا 340متری در زیبا کنار -دارای نسق معتبر- دارای دو خواب و امتیازات کامل دارای پروانه ومدارک کامل .
قیمت: توافقی
متراژ : 340 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - ویلا 250 متری به صورت مبله در زیبا کنار موجود می باشد.دارای دو خواب و امتیازات آب برق گاز وتلفن،امکان خرید به صورت اقساطی.
ویلا مبله در زیباکنار

ویلا 250 متری به صورت مبله در زیبا کنار موجود می باشد.دارای دو خواب و امتیازات آب برق گاز وتلفن،امکان خرید به صورت اقساطی.
قیمت: توافقی
متراژ : 300 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - پیش فروش ویلا شهرکی با تمامی امتیازات . 204 متری ، دارای دو خواب،سند دار،پروانه ساخت و پایان کارنیز دارد.
پیش فروش ویلا شهرکی

پیش فروش ویلا شهرکی با تمامی امتیازات . 204 متری ، دارای دو خواب،سند دار،پروانه ساخت و پایان کارنیز دارد.
قیمت: توافقی
متراژ : 240 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - 
ویلا شیک واقع در زیبا کنار 600متر زمین که متراژبنا 140متر است .
ویلا 140متری شیک

ویلا شیک واقع در زیبا کنار 600متر زمین که متراژبنا 140متر است .
قیمت: توافقی
متراژ : 600 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - پیش فروش ویلای لوکس در زیباکنار با امکانات کامل شامل کابینت کمد دیواری اتاق خواب مستر
پیش فروش ویلا در زیباکنار

پیش فروش ویلای لوکس در زیباکنار با امکانات کامل شامل کابینت کمد دیواری اتاق خواب مستر
قیمت: توافقی
متراژ : 160 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - ویلا نوساز و فول امکانات
ویلا زیبا کنار

ویلا نوساز و فول امکانات
قیمت: توافقی
متراژ : 280 متر
اتاق : 3

ویلا زیباکنار - ویلا فول امکانات زیباکنار
ویلا شیک زیباکنار

ویلا فول امکانات زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 236 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - ویلا با قیمت مناسب
خرید ویلا حیاطداردر زیبا کنار

ویلا با قیمت مناسب
قیمت: توافقی
متراژ : 220 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - زمین با قابلیت تفکیک شدن
خرید زمین بر جاده زیباکنار

زمین با قابلیت تفکیک شدن
قیمت: توافقی
متراژ : 800 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - ویلا در منطقه
فروش ویلا نسق

ویلا در منطقه
قیمت: توافقی
متراژ : 254 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - فروش ویلا در منطقه روستایی با قیمت مناسب
فروش ویلا روستایی

فروش ویلا در منطقه روستایی با قیمت مناسب
قیمت: توافقی
متراژ : 362 متر
اتاق : 1

ویلا زیباکنار - زمین با موقعیت مکانی عالی
فروش زمین سند دار

زمین با موقعیت مکانی عالی
قیمت: توافقی
متراژ : 350 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - فروش زمین تجاری مسکونی در منطقه آزاد
خرید زمین با موقعیت عالی

فروش زمین تجاری مسکونی در منطقه آزاد
قیمت: توافقی
متراژ : 470 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - زمین در منطقه خوش آب و هوا
خرید زمین با موقعیت تجاری- مسکونی

زمین در منطقه خوش آب و هوا
قیمت: توافقی
متراژ : 350 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - زمین ساحلی با موقعیت مکانی عالی
زمین با موقعیت سرمایه گذاری

زمین ساحلی با موقعیت مکانی عالی
قیمت: توافقی
متراژ : 301 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - زمین با موقعیت مکانی عالی
خرید زمین ساحلی

زمین با موقعیت مکانی عالی
قیمت: توافقی
متراژ : 225 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - فروش ویلای دو خوابه در بهترین منطقه زیباکنار
خرید ویلا دوخوابه در زیباکنار

فروش ویلای دو خوابه در بهترین منطقه زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 180 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید ویلا لوکس در زیباکنار
فروش ویلا سند دار در زیباکنار

خرید ویلا لوکس در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 220 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید زمین ساحلی با موقعیت عالی
خرید زمین نزدیک دریا

خرید زمین ساحلی با موقعیت عالی
قیمت: توافقی
متراژ : 300 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - ویلا در منطقه خوش آب و هوا
خرید ویلا با پروانه ساخت در زیباکنار

ویلا در منطقه خوش آب و هوا
قیمت: توافقی
متراژ : 228 متر
اتاق : 3

ویلا زیباکنار - ویلا در منطقه خوش آب و هوا
پیش فروش ویلا 235 متری در زیباکنار

ویلا در منطقه خوش آب و هوا
قیمت: توافقی
متراژ : 235 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - ویلا نوساز و لوکس در زیباکنار
فروش ویلا لوکس در زیباکنار

ویلا نوساز و لوکس در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 220 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - ویلا شیک در منطقه خوش آب و هوا
خرید ویلا نوساز زیباکنار

ویلا شیک در منطقه خوش آب و هوا
قیمت: توافقی
متراژ : 200 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - زمین در منطقه ساحلی و خوش آب و هوا
فروش زمین ساحلی در زیباکنار

زمین در منطقه ساحلی و خوش آب و هوا
قیمت: توافقی
متراژ : 800 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - ویلا ساحلی لوکس در بندر زیبای کیاشهر
فروش ویلا فول امکانات در کیاشهر

ویلا ساحلی لوکس در بندر زیبای کیاشهر
قیمت: توافقی
متراژ : 681 متر
اتاق : 4

ویلا زیباکنار - ویلا در منطقه خوش آب هوا و دلباز
خرید ویلا زیبا در زیباکنار

ویلا در منطقه خوش آب هوا و دلباز
قیمت: توافقی
متراژ : 350 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - ویلا نوساز و شیک در منطقه خوش آب و هوا
فروش ویلا دوبلکس در زیبا کنار

ویلا نوساز و شیک در منطقه خوش آب و هوا
قیمت: 480000000 تومان
متراژ : 380 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - فروش ویلا فول امکانات و شیک در زیباکنار
ویلا با قیمت مناسب در زیباکنار

فروش ویلا فول امکانات و شیک در زیباکنار
قیمت: 450000000 تومان
متراژ : 300 متر
اتاق : 3

ویلا زیباکنار - ویلا در منطقه خوش آب و هوا زیباکنار
ویلا شیک و نوساز در زیباکنار

ویلا در منطقه خوش آب و هوا زیباکنار
قیمت: 420000000 تومان
متراژ : 254 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - ویلای حیاط دار در منطقه خوش اب و هوا
فروش ویلا حیاط دار در زیباکنار

ویلای حیاط دار در منطقه خوش اب و هوا
قیمت: توافقی
متراژ : 200 متر
اتاق : 1

ویلا زیباکنار - ویلا نوساز در منطقه خوش آب و وهوا
فروش ویلا لوکس در زیباکنار

ویلا نوساز در منطقه خوش آب و وهوا
قیمت: توافقی
متراژ : 205 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - فروش ویلا شیک و نوساز در زیباکنار
خرید ویلا شیک در زبیا کنار

فروش ویلا شیک و نوساز در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 260 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - ویلا روستایی در منطقه ای خوش آب و هوا
خرید ویلا روستایی در شمال

ویلا روستایی در منطقه ای خوش آب و هوا
قیمت: توافقی
متراژ : 350 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - ویلا در منطقه خوش آب و هوای زیباکنار
فروش ویلا لوکس نوساز در زیباکنار

ویلا در منطقه خوش آب و هوای زیباکنار
قیمت: 250000000 تومان
متراژ : 220 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - ویلا لوکس در زیباکنار
فروش ویلا شیک و نوساز در زیباکنار

ویلا لوکس در زیباکنار
قیمت: 350000000 تومان
متراژ : 350 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید ویلا در منطقه خوش آب و هوای زیباکنار.
ویلا زیبا و نوساز در زیباکنار

خرید ویلا در منطقه خوش آب و هوای زیباکنار.
قیمت: توافقی
متراژ : 230 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - زیباکنار یک منطقه توریستی و در حال رشد در بندر انزلی میباشد
ویلا شیک216متری در زیباکنار

زیباکنار یک منطقه توریستی و در حال رشد در بندر انزلی میباشد
قیمت: توافقی
متراژ : 216 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید ویلا ساحلی با نمایی زیبا در بهترین منطقه زیباکنار
خرید ویلا شهرکی ساحلی در زیباکنار

خرید ویلا ساحلی با نمایی زیبا در بهترین منطقه زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 210 متر
اتاق : 3

ویلا زیباکنار - خرید ویلا ساحلی در بهترین منطقه زیباکنار
خرید ویلا ساحلی درمنطقه توریستی زیباکنار

خرید ویلا ساحلی در بهترین منطقه زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 210 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید ویلا در بهترین منطقه زیباکنار
خرید ویلا ساحلی در زیباکنار

خرید ویلا در بهترین منطقه زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 210 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید ویلای پیش فروش با نمای زیبا در زیباکنار
پیش فروش ویلا شیک در زیباکنار

خرید ویلای پیش فروش با نمای زیبا در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 130 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید ویلا با قیمتی مناسب در بهترین منطقه زیباکنار
خرید ویلا در زیباکنار

خرید ویلا با قیمتی مناسب در بهترین منطقه زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 120 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید ویلا با حیاطی بزرگ در منطقه زیبای زیباکنار
خرید ویلا در منطقه توریستی زیباکنار

خرید ویلا با حیاطی بزرگ در منطقه زیبای زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 120 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید ویلا با بهترین قیمت در زیباکنار
ویلا در منطقه توریستی زیباکنار

خرید ویلا با بهترین قیمت در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 120 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید پیش فروش ویلاهای شهرکی در زیباکنار
خرید ویلا شهرکی پیش فروش در زیباکنار

خرید پیش فروش ویلاهای شهرکی در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 110 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید ویلا لوکس در بهترین منطقه توریستی زیباکنار
خرید ویلا لوکس در زیباکنار

خرید ویلا لوکس در بهترین منطقه توریستی زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 130 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید ویلا جنگلی در منطقه توریستی زیباکنار
خرید ویلا جنگلی در زیباکنار

خرید ویلا جنگلی در منطقه توریستی زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 97 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید زمین باغ در طرح هادی
خرید زمین باغ در طرح هادی منطقه آزاد بندر انزلی

خرید زمین باغ در طرح هادی
قیمت: توافقی
متراژ : 800 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - خرید زمین باغ در منطقه آزاد انزلی
خرید زمین باغ سنددار در منطقه آزاد انزلی

خرید زمین باغ در منطقه آزاد انزلی
قیمت: توافقی
متراژ : 400 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - خرید زمین مسکونی سنددار
خرید زمین مسکونی سنددار در زیباکنار

خرید زمین مسکونی سنددار
قیمت: توافقی
متراژ : 4100 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - خرید زمین تجاری
خرید زمین تجاری در زیباکنار

خرید زمین تجاری
قیمت: توافقی
متراژ : 4200 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - خرید زمین در سپیدرود
خرید زمین در سپیدرود زیباکنار

خرید زمین در سپیدرود
قیمت: توافقی
متراژ : 815 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - خرید زمین مسکونی در زیباکنار
خرید زمین مسکونی با متراژ بالا در زیباکنار

خرید زمین مسکونی در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 1200 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - خرید زمین با سند تک برگ
خرید زمین سنددار در زیباکنار

خرید زمین با سند تک برگ
قیمت: توافقی
متراژ : 500 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - خرید زمین با متراژ بالا با سند
خرید زمین با متراژ بالا در زیباکنار

خرید زمین با متراژ بالا با سند
قیمت: توافقی
متراژ : 13000 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - خرید زمین سنددار
خرید زمین سند دار در زیباکنار

خرید زمین سنددار
قیمت: توافقی
متراژ : 250 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - خرید زمین مسکونی در زیباکنار
خرید زمین مسکونی در طرح هادی در زیباکنار

خرید زمین مسکونی در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 744 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - خرید زمین بزرگ و تفکیکی در زیباکنار
خرید زمین تفکیکی در زیباکنار

خرید زمین بزرگ و تفکیکی در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 620 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - خرید زمین مسکونی در زیباکنار
خرید زمین مسکونی با مجوز ساخت در زیباکنار

خرید زمین مسکونی در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 460 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - خرید زمین ساحلی در بهترین منطقه زیباکنار
خرید زمین ساحلی در زیباکنار

خرید زمین ساحلی در بهترین منطقه زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 300 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - خرید زمین سنددار در زیباکنار
خرید زمین با سند روستایی در زیباکنار

خرید زمین سنددار در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 700 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - خرید زمین ساحلی در زیباکنار
خرید زمین مسکونی در زیباکنار

خرید زمین ساحلی در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 1000 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - خرید زمین مسکونی با مجوز ساخت
فروش زمین با مجوز ساخت

خرید زمین مسکونی با مجوز ساخت
قیمت: توافقی
متراژ : 900 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - خرید زمین بر جاده ای زیباکنار
فروش زمین در بر اول جاده زیباکنار

خرید زمین بر جاده ای زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 1470 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - خرید زمین با پروانه ساخت
سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی

خرید زمین با پروانه ساخت
قیمت: توافقی
متراژ : 210 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - خرید زمین با پروانه ساخت در زیباکنار
خرید زمین شهرکی در زیباکنار

خرید زمین با پروانه ساخت در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 322 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - خرید زمین 250 متری با پروانه ساخت در زیباکنار
خرید زمین با پروانه ساخت

خرید زمین 250 متری با پروانه ساخت در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 250 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - خرید زمین مسکونی در زیبا کنار
خرید زمین مسکونی با متراژ بالا در زیباکنار

خرید زمین مسکونی در زیبا کنار
قیمت: توافقی
متراژ : 2500 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - خرید زمین ساحلی در بر اول ساحل در زیباکنار
خرید زمین در بر اول ساحل در زیباکنار

خرید زمین ساحلی در بر اول ساحل در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 460 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - خرید زمین با سند تک برگ در زیباکنار
خرید زمین 500 متری در زیباکنار

خرید زمین با سند تک برگ در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 500 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - خرید زمین ساحلی با سندشش دانگ
خرید زمین با سند شش دانگ در زیباکنار

خرید زمین ساحلی با سندشش دانگ
قیمت: توافقی
متراژ : 500 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - خرید زمین زراعتی در زیباکنار
خرید زمین زراعی در زیباکنار

خرید زمین زراعتی در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 4000 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - خرید زمین با پروانه ساخت در زیباکنار
خرید زمین مسکونی در زیباکنار

خرید زمین با پروانه ساخت در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 300 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - خرید زمین ساحلی سنددار در زیباکنار
خرید زمین ساحلی در زیباکنار

خرید زمین ساحلی سنددار در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 914 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - خرید زمین ساحلی در بهترین منطقه زیباکنار
خرید زمین ساحلی در زیباکنار

خرید زمین ساحلی در بهترین منطقه زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 900 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - خرید خانه روستایی در بهترین منطقه زیباکنار
خرید خانه روستایی در زیباکنار

خرید خانه روستایی در بهترین منطقه زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 120 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید خانه روستایی سنددار در منطقه آزاد
خرید خانه روستایی در منطقه آزاد انزلی

خرید خانه روستایی سنددار در منطقه آزاد
قیمت: توافقی
متراژ : 80 متر
اتاق : 1

ویلا زیباکنار - خرید ویلا تازه ساخت زیبا در بهترین منطقه زیباکنار
خرید ویلا نوساخت جنگلی در زیباکنار

خرید ویلا تازه ساخت زیبا در بهترین منطقه زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 81 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید خانه کلنگی با ویویی جنگلی در زیباکنار
خرید خانه روستایی با ویو جنگل در زیباکنار

خرید خانه کلنگی با ویویی جنگلی در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 60 متر
اتاق : 1

ویلا زیباکنار - خرید ویلای شهرکی نوساخت در زیباکنار
خرید ویلا شهرکی در زیباکنار

خرید ویلای شهرکی نوساخت در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 114 متر
اتاق : 3

ویلا زیباکنار - خرید خانه روستایی قابل زندگی کردن در زیباکنار
خرید خانه روستایی با سند تک برگ در زیباکنار

خرید خانه روستایی قابل زندگی کردن در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 85 متر
اتاق : 1

ویلا زیباکنار - خرید ویلایی با نمایی عالی در زیباکنار
خرید ویلای زیبا در زیباکنار

خرید ویلایی با نمایی عالی در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 125 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید ویلای نوساخت 90 متری در زیباکنار
خرید ویلای 90 متری در زیباکنار

خرید ویلای نوساخت 90 متری در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 90 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید ویلای مدرن با امتیازات کامل در زیباکنار
خرید ویلا فلت و مدرن در زیباکنار

خرید ویلای مدرن با امتیازات کامل در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 80 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید ویلای لوکس شهرکی در زیباکنار
خرید ویلای لوکس با نگهبان 24 ساعته

خرید ویلای لوکس شهرکی در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 150 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید ویلای لوکس شهرکی در زیباکنار
خرید ویلای لوکس شهرکی در زیباکنار

خرید ویلای لوکس شهرکی در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 150 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید ساختمان نیمه کاره در بهترین منطقه زیباکنار
خرید ساختمان نیمه کاره در زیباکنار

خرید ساختمان نیمه کاره در بهترین منطقه زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 850 متر
اتاق : 8

ویلا زیباکنار - خرید ساختمان نیمه کاره با بهترین قیمت در زیباکنار
خرید ساختمان نیمه کاره در زیباکنار

خرید ساختمان نیمه کاره با بهترین قیمت در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 160 متر
اتاق : 4

ویلا زیباکنار - خرید خانه روستایی با تمام مدارک در زیباکنار
خرید خونه روستایی با بهترین شرایط در زیباکنار

خرید خانه روستایی با تمام مدارک در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 75 متر
اتاق : 1

ویلا زیباکنار - خرید ویلای اکازیون ساحلی در زیباکنار
خرید ویلای لوکس ساحلی در زیباکنار

خرید ویلای اکازیون ساحلی در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 200 متر
اتاق : 3

ویلا زیباکنار - خرید ویلای لوکس ساحلی در زیباکنار
خرید ویلای لوکس ساحلی

خرید ویلای لوکس ساحلی در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 450 متر
اتاق : 5

ویلا زیباکنار - خرید ویلای ساحلی و نوساخت در زیباکنار
خرید ویلای ساحلی در زیباکنار

خرید ویلای ساحلی و نوساخت در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 105 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید ویلای زیبا و تازه ساخت در زیباکنار
خرید ویلای تازه ساخت در زیباکنار

خرید ویلای زیبا و تازه ساخت در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 105 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - ویلا ساحلی (خرید ویلا ساحلی) در زیباکنار.این ویلا 309 متر زمین 85 متر بنا دارد
خرید ویلای اطراف دریا زیباکنار

ویلا ساحلی (خرید ویلا ساحلی) در زیباکنار.این ویلا 309 متر زمین 85 متر بنا دارد
قیمت: توافقی
متراژ : 85 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - ویلا زیبای ساحلی(خرید ویلای ساحلی) در زیباکنار.این ویلا 350 متر زمین و 150 متر بنا دارد.این ویلا 3 خواب میباشد.
فروش ویلای توریستی استخردار در زیباکنار

ویلا زیبای ساحلی(خرید ویلای ساحلی) در زیباکنار.این ویلا 350 متر زمین و 150 متر بنا دارد.این ویلا 3 خواب میباشد.
قیمت: توافقی
متراژ : 150 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش خونه روستایی در زیباکنار
خرید خانه روستایی با امتیاز برق در زیباکنار

خرید و فروش خونه روستایی در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 85 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلای ساحلی در زیباکنار
خرید املاک در زیباکنار

خرید و فروش ویلای ساحلی در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 120 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلای ساحلی زیبا در زیباکنار
خرید ویلای ساحلی مدرن در زیباکنار گیلان

خرید و فروش ویلای ساحلی زیبا در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 100 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلای ساحلی در بهترین نقطه زیباکنار
خرید ویلای اطراف دریا ارزان در زیباکنار

خرید و فروش ویلای ساحلی در بهترین نقطه زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 85 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلای شهرکی جنگلی در زیباکنار
خرید و فروش ویلای شهرکی در زیباکنار

خرید و فروش ویلای شهرکی جنگلی در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 75 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلای سنددار در بهترین منطقه زیباکنار
خرید و فروش ویلا سنددار در زیباکنار

خرید و فروش ویلای سنددار در بهترین منطقه زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 84 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلای ساحلی در زیباکنار
خرید و فروش ویلا در منطقه ساحلی زیباکنار

خرید و فروش ویلای ساحلی در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 130 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلای ساحلی در بهترین منطقه زیباکنار
خرید و فروش ویلای ساحلی در زیباکنار

خرید و فروش ویلای ساحلی در بهترین منطقه زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 120 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلای بزرگ و لوکس در بهترین منطقه زیباکنار
خرید و فروش ویلای بزرگ و لوکس در زیباکنار

خرید و فروش ویلای بزرگ و لوکس در بهترین منطقه زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 335 متر
اتاق : 4

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلای بزرگ و ارزان در منطقه آزاد بندرانزلی
خرید و فروش ویلای بزرگ در منطقه ازاد انزلی

خرید و فروش ویلای بزرگ و ارزان در منطقه آزاد بندرانزلی
قیمت: توافقی
متراژ : 180 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلای شهرکی ارزان در زیباکنار
خرید و فروش ویلای شهرکی بزرگ در زیباکنار

خرید و فروش ویلای شهرکی ارزان در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 100 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلای شهرکی نوساخت در زیباکنار
خرید و فروش ویلای شهرکی در بهترین مکان زیباکنار

خرید و فروش ویلای شهرکی نوساخت در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 85 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلای دوبلکس سنددار در زیباکنار
خرید و فروش ویلای دوبلکس در زیباکنار

خرید و فروش ویلای دوبلکس سنددار در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 185 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلای سنددار ساحلی در منطقه آزاد انزلی
خرید و فروش ویلای ساحلی در منطقه آزاد انزلی

خرید و فروش ویلای سنددار ساحلی در منطقه آزاد انزلی
قیمت: توافقی
متراژ : 198 متر
اتاق : 3

ویلا زیباکنار - این ویلا 264 متر زمین و 203 متر بنا دارد.این ویلا دارای کوچه 8 متری میباشد.این ویلا 3 خوابه که در طبقه بالا وجود دارد.
خرید ویلای 203 متری در ساحل زیباکنار

این ویلا 264 متر زمین و 203 متر بنا دارد.این ویلا دارای کوچه 8 متری میباشد.این ویلا 3 خوابه که در طبقه بالا وجود دارد.
قیمت: توافقی
متراژ : 203 متر
اتاق : 3

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلای ساحلی سنددار در زیباکنار
خرید و فروش ویلای ساحلی در زیباکنار

خرید و فروش ویلای ساحلی سنددار در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 125 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلایی ارزان و ساحلی در بهترین نقطه زیباکنار
خرید و فروش ویلای ارزان ساحلی در زیباکنار

خرید و فروش ویلایی ارزان و ساحلی در بهترین نقطه زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 90 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلایی لوکس با حیاط بزرگ در زیباکنار
خرید و فروش ویلا لوکس در زیباکنار

خرید و فروش ویلایی لوکس با حیاط بزرگ در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 240 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلای شهرکی و ساحلی در زیباکنار
خرید و فروش ویلای شهرکی ساحلی در زیباکنار

خرید و فروش ویلای شهرکی و ساحلی در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 165 متر
اتاق : 3

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلای لوکس شهرکی سنددار در زیباکنار
خرید و فروش ویلای لوکس شهرکی در زیباکنار

خرید و فروش ویلای لوکس شهرکی سنددار در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 200 متر
اتاق : 3

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلای زیبا در بهترین منطقه زیباکنار
خرید و فروش ویلای زیبا در زیباکنار

خرید و فروش ویلای زیبا در بهترین منطقه زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 125 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلای نقلی و ارزان در زیباکنار
خرید و فروش ویلای ارزان در زیباکنار

خرید و فروش ویلای نقلی و ارزان در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 80 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلای ارزان با حیاطی بزرگ در زیباکنار
خرید و فروش ویلای ارزان در زیباکنار

خرید و فروش ویلای ارزان با حیاطی بزرگ در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 109 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلای ساحلی زیبا در منطقه ی زیبای زیباکنار
خرید و فروش ویلای ساحلی زیبا در زیباکنار

خرید و فروش ویلای ساحلی زیبا در منطقه ی زیبای زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 150 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلا در روبه روی منطقه آزاد بندرانزلی
خرید و فروش ویلا در منطقه آزاد بندرانزلی

خرید و فروش ویلا در روبه روی منطقه آزاد بندرانزلی
قیمت: توافقی
متراژ : 236 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلایی با ویوی جنگل و حیاطی عالی در زیباکنار
خرید و فروش ویلای جنگلی در زیباکنار

خرید و فروش ویلایی با ویوی جنگل و حیاطی عالی در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 120 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلایی ساحلی با امکانات عالی در زیباکنار
خرید و فروش ویلای ساحلی در زیباکنار

خرید و فروش ویلایی ساحلی با امکانات عالی در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 80 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلای شهرکی با دیوارهای بلند در زیباکنار
خرید و فروش ویلای شهرکی عالی در زیباکنار

خرید و فروش ویلای شهرکی با دیوارهای بلند در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 100 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلایی در منطقه ای بسیار امن در زیباکنار
خرید و فروش ویلای دوبلکس و دنج در زیباکنار

خرید و فروش ویلایی در منطقه ای بسیار امن در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 140 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش بهترین ویلا در بهترین منطقه زیباکنار
خرید و فروش بهترین ویلا در زیباکنار

خرید و فروش بهترین ویلا در بهترین منطقه زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 200 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلای سند دار در بهترین منطقه زیباکنار
خرید و فروش ویلای سند دار در زیباکنار

خرید و فروش ویلای سند دار در بهترین منطقه زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 85 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلایی بزرگ در منطقه آزاد بندرانزلی
خرید و فروش ویلا در منطقه آزاد انزلی

خرید و فروش ویلایی بزرگ در منطقه آزاد بندرانزلی
قیمت: توافقی
متراژ : 170 متر
اتاق : 3

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلا شهرکی ارزان در زیباکنار
خرید و فروش ویلای شهرکی زیباکنار

خرید و فروش ویلا شهرکی ارزان در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 130 متر
اتاق : 3

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلای ساحلی با بهترین قیمت در زیباکنار
خرید و فروش ویلا ساحلی در زیباکنار

خرید و فروش ویلای ساحلی با بهترین قیمت در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 85 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلای جنگلی زیبا در زیباکنار
خرید و فروش ویلای زیبا در زیباکنار

خرید و فروش ویلای جنگلی زیبا در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 100 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلای کاملا جنگلی در زیباکنار
خرید و فروش ویلای جنگلی در زیباکنار

خرید و فروش ویلای کاملا جنگلی در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 100 متر
اتاق : 3

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلای ساحلی زیبا در زیباکنار
خرید و فروش ویلای ساحلی در زیباکنار

خرید و فروش ویلای ساحلی زیبا در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 220 متر
اتاق : 4

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلای بزرگ در بهترین منطقه زیباکنار
خرید و فروش ویلا در زیباکنار

خرید و فروش ویلای بزرگ در بهترین منطقه زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 112 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید وفروش زیباترین ویلاهای ساحلی شهرکی در زیباکنار
خرید و فروش ویلای ساحلی شهرکی در زیباکنار

خرید وفروش زیباترین ویلاهای ساحلی شهرکی در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 97 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلای جنگلی در زیباترین منطقه زیباکنار
خرید و فروش ویلای جنگلی در زیباکنار

خرید و فروش ویلای جنگلی در زیباترین منطقه زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 90 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلای اکازیون زیبا در زیباکنار
خرید و فروش ویلای لوکس در زیباکنار

خرید و فروش ویلای اکازیون زیبا در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 160 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلای پیش فروش نیمه کار در زیباکنار
خرید و فروش ویلای پیش فروش در زیباکنار

خرید و فروش ویلای پیش فروش نیمه کار در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 100 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلایی با تمام مدارک و سند تکبرگ در زیباکنار
خرید و فروش ویلای سنددار در زیباکنار

خرید و فروش ویلایی با تمام مدارک و سند تکبرگ در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 100 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلای شهرکی با ویوی ساحلی در زیباکنار
خرید و فروش ویلای شهرکی ساحلی در زیباکنار

خرید و فروش ویلای شهرکی با ویوی ساحلی در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 125 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش خانه روستایی قتبل زندگی کردن در زیباکنار
خرید و فروش خانه روستایی در زیباکنار

خرید و فروش خانه روستایی قتبل زندگی کردن در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 100 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلایی نیمه کاره شهرکی با قیمتی مناسب در زیباکنار
خرید و فروش ویلا پیش فروش شهرکی در زیباکنار

خرید و فروش ویلایی نیمه کاره شهرکی با قیمتی مناسب در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 107 متر
اتاق : -2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش خانه کلنگی در زیباکنار با زمینی بزرگ
خرید و فروش خانه روستایی در زیباکنار

خرید و فروش خانه کلنگی در زیباکنار با زمینی بزرگ
قیمت: توافقی
متراژ : 70 متر
اتاق : -1

ویلا زیباکنار - خرید و فروش خانه روستایی با زمین بزرگ در زیباکنار
خرید و فروش خانه روستایی در زیباکنار

خرید و فروش خانه روستایی با زمین بزرگ در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 20000 متر
اتاق : 1

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلا با نمایی ساحلی در زیباکنار
خرید و فروش ویلا در منطقه آزاد انزلی

خرید و فروش ویلا با نمایی ساحلی در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 237 متر
اتاق : 4

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلایی زیبا در بر اول جاده زیباکنار
خرید و فروش ویلای اکازیون در زیباکنار

خرید و فروش ویلایی زیبا در بر اول جاده زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 200 متر
اتاق : 4

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلایی با مدارک تکمیل در زیباکنار
خرید و فروش ویلای سنددار در زیباکنار

خرید و فروش ویلایی با مدارک تکمیل در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 95 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلایی با امتیاز کامل در زیباکنار
خرید و فروش ویلای سنددار در زیباکنار

خرید و فروش ویلایی با امتیاز کامل در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 97 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلا در زیباکنار با نازلترین قیمت
خرید و فروش ویلای ارزان در زیباکنار

خرید و فروش ویلا در زیباکنار با نازلترین قیمت
قیمت: توافقی
متراژ : 80 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلای شهرکی زیبا و لوکس در زیباکنار
خرید و فروش ویلای شهرکی لوکس در زیباکنار

خرید و فروش ویلای شهرکی زیبا و لوکس در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 400 متر
اتاق : 4

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلای دوبلکس در زیباکنار با بهترین شرایط
خرید و فروش ویلای دلنشین در زیباکنار

خرید و فروش ویلای دوبلکس در زیباکنار با بهترین شرایط
قیمت: توافقی
متراژ : 105 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش خانه روستایی در زیباکنار با زمین بزرگ
خرید و فروش خانه روستایی در زیبا کنار

خرید و فروش خانه روستایی در زیباکنار با زمین بزرگ
قیمت: توافقی
متراژ : 90 متر
اتاق : 0

ویلا زیباکنار - خرید و فروش خانه های روستایی با زمین های بزرگ در زیباکنار
خرید و فروش خانه روستایی در زیباکنار

خرید و فروش خانه های روستایی با زمین های بزرگ در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 70 متر
اتاق : 1

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلای ساحلی با ارزان ترین قیمت در زیباکنار
خرید و فروش ویلای ساحلی در زیباکنار

خرید و فروش ویلای ساحلی با ارزان ترین قیمت در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 90 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلایی با استخر سرباز و حیاطی بزرگ در نزدیکی منطقه آزاد انزلی
خرید و فروش ویلا در نزدیکی منطقه آزاد بندرانزلی

خرید و فروش ویلایی با استخر سرباز و حیاطی بزرگ در نزدیکی منطقه آزاد انزلی
قیمت: توافقی
متراژ : 250 متر
اتاق : 4

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلایی در بر اول ساحل با نمای ساحلی در زیباکنار
خرید و فروش ویلای ساحلی در زیباکنار

خرید و فروش ویلایی در بر اول ساحل با نمای ساحلی در زیباکنار
قیمت: توافقی
متراژ : 280 متر
اتاق : 1

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلای لوکس شهرکی در بهترین منطقه زیباکنار،نزدیک به دریا(ویلا ساحلی)میباشد که متراژ زمین این ویلا400متر و با بنایی 235 متری میباشد
خرید و فروش ویلای شهرکی لوکس در زیباکنار

خرید و فروش ویلای لوکس شهرکی در بهترین منطقه زیباکنار،نزدیک به دریا(ویلا ساحلی)میباشد که متراژ زمین این ویلا400متر و با بنایی 235 متری میباشد
قیمت: توافقی
متراژ : 232 متر
اتاق : 3

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلایی با نمای زیبا و شرایطی فوق العاده در زیباکنار،ویلای سوپرلوکس در زیباکنار با متراژ زمین 650 متری و بنای 172 متر
خرید و فروش ویلای لوکس در منطقه آزاد انزلی

خرید و فروش ویلایی با نمای زیبا و شرایطی فوق العاده در زیباکنار،ویلای سوپرلوکس در زیباکنار با متراژ زمین 650 متری و بنای 172 متر
قیمت: توافقی
متراژ : 170 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلای نوساخت با بهترین قیمت و زیبایی در زیباکنار فاصله با دریا حدود 5 دقیقه،260 متر زمین و 90 متر بنا،دوخواب،مدارک و امتیازات تکمیل
خرید و فروش ویلای نوساخت در زیباکنار

خرید و فروش ویلای نوساخت با بهترین قیمت و زیبایی در زیباکنار فاصله با دریا حدود 5 دقیقه،260 متر زمین و 90 متر بنا،دوخواب،مدارک و امتیازات تکمیل
قیمت: توافقی
متراژ : 90 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلایی با حیاط بزرگ و بنایی بزرگ در زیباکنار فاصله با دریا حدود 5 دقیقه،500 متر زمین 120 متر بنا ،دوخواب
خرید و فروش ویلای جنگلی در زیباکنار

خرید و فروش ویلایی با حیاط بزرگ و بنایی بزرگ در زیباکنار فاصله با دریا حدود 5 دقیقه،500 متر زمین 120 متر بنا ،دوخواب
قیمت: توافقی
متراژ : 117 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلایی با ویوی ساحل در بهترین منطقه زیباکنارمتراژ زمین 200متر و بنا 120 متری دارای سند تک برگ
خرید و فروش ویلاهای ساحلی در زیباکنار

خرید و فروش ویلایی با ویوی ساحل در بهترین منطقه زیباکنارمتراژ زمین 200متر و بنا 120 متری دارای سند تک برگ
قیمت: توافقی
متراژ : 120 متر
اتاق : 3

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلایی با حیاطی بزرگ و نمایی جنگلی با 500 متر زمین و 60متر بنا امتیازات و مدارک کامل دارد 7 سال ساخت
خرید و فروش ویلا جنگلی در زیباکنار

خرید و فروش ویلایی با حیاطی بزرگ و نمایی جنگلی با 500 متر زمین و 60متر بنا امتیازات و مدارک کامل دارد 7 سال ساخت
قیمت: توافقی
متراژ : 63 متر
اتاق : 1

ویلا زیباکنار - خرید ویلایی در بهترین و زیباترین منطقه زیباکنار با متراژ زمین 250 متری و بنای 100 متری حیاط کاری شده دارای دوخواب مستر
خرید ویلای شهرکی با اتاق مستردر زیباکنار

خرید ویلایی در بهترین و زیباترین منطقه زیباکنار با متراژ زمین 250 متری و بنای 100 متری حیاط کاری شده دارای دوخواب مستر
قیمت: توافقی
متراژ : 100 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار -  فروش خانه ویلایی با سند شش دانگ
بر اول جاده زیباکناربه متراژ 309 متردارای دو خواب و به صورت مبله .
خرید و فروش ویلای براول جاده زیباکنار

فروش خانه ویلایی با سند شش دانگ بر اول جاده زیباکناربه متراژ 309 متردارای دو خواب و به صورت مبله .
قیمت: توافقی
متراژ : 106 متر
اتاق : 2

ویلا زیباکنار - خرید و فروش ویلایی با نمای زیبا در کنار ساحل زیباکنار 305 متر زمین 120 متر زیر بنای ویلا دارای دو خواب
خرید ویلایی 120 متری لوکس ساحل زیباکنار

خرید و فروش ویلایی با نمای زیبا در کنار ساحل زیباکنار 305 متر زمین 120 متر زیر بنای ویلا دارای دو خواب
قیمت: توافقی
متراژ : 120 متر
اتاق : 2