تاب بزرگ خاورمیانه


تاب بزرگ

 

‌بزرگترین تاب معلق خاور میانه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در منطقه آزاد انزلی افتتاح و به بهره برداری رسید.