مرکز خرید کاسپین


 مجتمع کاسپین حـدود ۲۱۰۰۰ متـرمربع مساحت داره و در شش طبقـه با معمـاری منحصـر و زیبا به عنوان اولین مجتمـع در منطقه آزاد انزلی به حساب می آید

 مجتمع کاسپین حـدود ۲۱۰۰۰ متـرمربع مساحت داره و در شش طبقـه با معمـاری منحصـر و زیبا به عنوان اولین مجتمـع در منطقه آزاد انزلی به حساب می آید. در طبقه همکف و اول که قسمت تجاری این مجتمع هستن، حدود ۴۸۰ واحد قرار دارد..در طبقه سوم و چهارم سوئیت‌هـای اداری و اقامتی قرار دارد. در نهایت بعد از خرید و گشت و گذار هم می‌توانید به طبقه آخر که رستوران این مجموعه‌ در آن قرار داره، بروید و چیزی نوش‌جان کنیند و هم از تماشای منظره قشنگ  محدوده لذت ببرید.