پیست کارتینگ


این پیست ، توسط تیم فنی مجموعه ورزشی کارتینگ آزادی طراحی شده و یکی از ویژگی های بارزش پرپیچ و خم بودن اونه.

این پیست ، توسط تیم فنی مجموعه ورزشی کارتینگ آزادی طراحی شده و یکی از ویژگی های بارزش پرپیچ و خم بودن اونه. 
محدودیتی برای استفاده خانم ها و آقایون نداره و به خاطر وجود ماشین های کوچکتر امکان استفاده برای بچه های ۱۱ سال به بالا فراهم شده.