رودخانه اوشمک


یکی از جاهای گردشگری در زیبا کنار رودخانه اوشمک است.

رودخانه اوشمك
این رودخانه پر آب و زیبا كه در منطقه"زیبا كنار" واقع شده است در امتداد خود مناظر و مناطق زیبایی را به وجود آورده است. یكی دیگر از دلایل خاص بودن منطقه"زیبا كنار" وجود این رودخانه در این منطقه می باشد