پارک جنگلی کیاشهر


پارک جنگلی کیاشهر یکی از مهم ترین مکان های تفریحی برای گردشگران می باشد.

 پارک جنگلی کیاشهر از سمت شمال به ساحل دریا و از سمت جنوب به شهرو در شرق به دهکده ساحلی و از سوی غرب نیز به نهالستان کیاشهر منتهی می گردد. درختان توسکا ی ساحلی که در سطح پارک و همچنین مجاورت جاده و مزرعه ها ی برنج قابل رویت هستند، عمده پوشش گیاهی این پارک را تشکیل می دهند. نزدیکی و مجاورت پارک جنگلی با مرداب، پل چوبی و نیز ساحل دریا یکی از ویژگی های بارزی است که نشانگر پیوستگی این جاذبه های گردشگری طبیعی می باشد و از این لحاظ مورد توجه بسیاری بوده است.